Declaraţia de politică

SC ECOLEMN SRL preocupata sa imbunatateasca performantele lucrarilor executate, a decis sa-si extinda practicile manageriale prin includerea in managementul general al societatii a Sistemului de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2008 „Sisteme de management al calitatii - Cerinte”, SR EN ISO 14001:2005 „Sisteme de management de mediu - Cerinte cu ghid de utilizare” si SR OHSAS 18001:2008 „Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationala - Cerinte”.

 

S-a definit si pus in practica o politica de calitate, mediu, sanatatea si securitatea muncii care implica tot personalul societatii. In acest sens conducerea societatii se angajeaza:

- sa satisfaca cerintele clientilor;

- sa se conformeze cerintelor legale si reglementate aplicabile in vigoare si altor cerinte;

- sa previna poluarea in toate activitatile desfasurate de societate;

- protejarea salariatilor prin reducerea / eliminarea pericolelor de accidentare si imbolnavire profesionala;

- sa imbunatateasca continuu sistemul de management integrat proiectat si implementat.

 

Aspecte de mediu

– In cadrul SC ECOLEMN SRL sunt identificate aspectele de mediu ale proceselor care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. Analiza initiala de mediu presupune o prima evaluare a aspectelor de mediu pe baza datelor colectate din zonele de activitate ale societatii.S-au luat in considerare atat conditiile normale si anormale de functionare cat si situatiile de urgenta posibile.

– Ori de cate ori se produce o modificare semnificativa ( in procesele realizate, in derularea proiectelor, la tehnologiile sau echipamentele folosite, in prevederile legale aplicabile ) se evalueaza daca modificarile produse creeaza noi aspecte de mediu sau anuleaza aspecte identificate anterior si se decide actualizarea analizei.

– Identificarea si cuantificarea aspectelor de mediu este descrisa in cadrul procedurii de sistem „Aspecte de mediu ” – cod PS–12.

– Aspectele de mediu sunt identificate in „Lista aspectelor de mediu in conditii de functionare normala si anormala” si in „Lista aspectelor de mediu in conditii de situatii de urgenta ”.

– Aspectele de mediu sunt evaluate cu ajutorul„ Fisei de evaluare aspecte de mediu”, dupa care se stabileste „Lista aspectelor cu impact semnificativ asupra mediului”.

Cu ocazia analizelor efectuate de management, pe baza rapoartelor responsabilului calitate mediu din societate privind analiza aspectelor de mediu cu impact semnificativ identificate si monitorizate se decide, daca este necesar, actualizarea obiectivelor generale si specifice de mediu.

 

Factori de risc

In cadrul SC ECOLEMN SRL sunt identificate pericolele, evaluate si controlate riscurile posibile de accidentare si imbolnavire profesionala.Analiza de identificare pericole se elaboreaza ori de cate ori intervine o modificare, in faza de ofertare-proiectare, in faza premergatoare inceperii executiei, prin verificarea documentatiei de executie si a modului de intocmire a planului SSM al proiectului (lucrarii), la schimbarea unor specificatii tehnice, tehnologii de executie si / sau a conditiilor mediului de munca, la schimbarea / aparitia de noi cerinte legale si / sau de alta natura, dupa aparitia unor evenimente in domeniul SSM, care au avut drept consecinta producerea de inccidente (sau ar fi putut conduce la producerea de accidente), neconformitati SSM.

– Identificarea pericolelor, evaluarea si controlul factorilor de risc este descrisa in cadrul procedurii de sistem „Factori de risc” – cod PS–13.

– Cu ocazia analizelor efectuate de management, pe baza rapoartelor responsabilului sanatate si siguranta muncii din societate privind analiza factorilor de risc, analizele privind incidentele, accidentele de munca, imbolnavirile profesionale precum si starea de sanatate a angajatilor se decide, daca este necesar, actualizarea obiectivelor generale si specifice sanatate si siguranta muncii.

 

Obiectivele de mediu

Stabilirea obiectivelor generale si specifice de mediu trebuie facuta in conformitate cu politica de mediu, cu cerintele legale, cu alte cerinte aplicabile in societate, si cu imbunatatire continua.

La stabilirea obiectivelor de mediu trebuie luate in considerare acele aspecte care au fost identificate ca semnificative pentru societate in cadrul analizei aspectelor de mediu.

- imbunatatirea continua a performantelor de mediu;

- prevenirea poluarii in activitatile pe care le desfasuram;

- conformarea cu cerintele legale si cu alte cerinte aplicabile pentru aspectele de mediu identificate;

- educarea, constientizarea si instruirea personalului societatii pentru creerea culturii organizationale de mediu;

- colectarea selectiva si valorificarea / eliminarea lor prin centre specializate;

- promovarea unui parteneriat pe termen lung cu furnizorii si clientii orientati catre managementul performant de mediu;

 

Obiectivele de sanatatea si securitatea muncii

Stabilirea obiectivelor generale si specifice de sanatatea si securitatea muncii trebuie facuta in conformitate cu politica declarata, cu cerintele legale, cu alte cerinte aplicabile in societate, si cu imbunatatire continua.

La stabilirea obiectivelor de sanatatea si securitatea muncii trebuie luate in considerare pericolele, riscurile care au fost identificate si evaluate pentru societate in cadrul analizei factorilor de risc:

-prevenirea si reducerea la minim a riscurilor de accidente si imbolnaviri profesionale precum si reducerea consecintelor acestora;

-adaptarea permanenta a activitatatii productive la factorul uman;

-asigurarea perfectionarii personalului si asigurarea conditiilor pentru imbunatatirea continua a nivelului de pregatire profesionala a acestuia;

-asigurarea imbunatatirii capacitatii manageriale, prin adaptarea cerintelor legislatiei in vigoare si prin imbunatatirea sistemului informational si al comunicatiei;

-asigurarea cadrului organizatoric necesar si resurselor adecvate pentru investitii astfel incat sa se asigure o crestere continua a calitatii activitatilor de sanatatea si securitatea muncii;

 

Monitorizarea si masurarea factorilor de mediu

Masurarea si monitorizarea factorilor de mediu se refera la pastrarea informatiilor care permit urmarirea in mod regulat a caracteristicilor principale ale activitatii societatii care pot genera aspecte semnificative de mediu.

Prin masurare si monitorizare se urmareste documentarea informatiilor privitoare la protectia apei, solului, aerului, gestionarea deseurilor.

Metodele si responsabilitatile pentru monitorizarea si masurarea factorilor de mediu sunt descrise in procedura de sistem “Monitorizare si masurare” cod PS -07.

 

Monitorizarea si masurarea factorilor de risc

Prin masurare si monitorizare se urmareste documentarea informatiilor privitoare la sanatatea si securitatea muncii.

Masurarea si monitorizarea factorilor de risc se refera la pastrarea informatiilor care permit urmarirea in mod regulat a caracteristicilor principale ale activitatii societatii care pot genera incidente sau accidente de munca, imbolnaviri profesionale.

Modalitatile de monitorizare constau in: frecventa si gravitate accidentelor si imbolnavirilor profesionale, evaluari pe baza de chestionare inspectii /controale, verificari prin audituri si sunt descrise in procedura de sistem “Monitorizare si masurare” cod PS-07.

Copyright ©2014-2018
Toate drepturile rezervate.