Ce este parchetul?


Definiţia convenţională, dată în manieră univocă de normele europene UNI EN 13756-2004 şi UNI EN 13489-2004:

 

“Prin PARCHET se înţelege în exclusivitate o pardoseală din lemn cu o grosime minimă a stratului superior de lemn nobil de minim 2.5 mm, masurată înainte de punerea în operă.”

 

Tot ceea ce nu se regăseşte în interiorul acestei definiţii nu poate fi numit “PARCHET”.

 

Aşadar, fiţi atenţi şi exigenţi când achiziţionaţi parchet sau o locuinţă în care există deja parchet pus în operă!

Copyright ©2014-2018
Toate drepturile rezervate.